Bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 2017

13/03/2017 09:42 AM

Nhằm giúp quý thành viên thuận tiện trong việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017; bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ năm 2017; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu toàn văn những tài liệu này.

Toàn văn bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ năm 2017

Tiền lương

STT

Tên tài liệu

Căn cứ pháp lý

1

Bảng chấm công

Thông tư 200/2014/TT-BTC

2

Bảng chấm công

Thông tư 133/2016/TT-BTC

3

Bảng chấm công làm thêm giờ

Thông tư 200/2014/TT-BTC

4

Bảng chấm công làm thêm giờ

Thông tư 133/2016/TT-BTC

5

Bảng thanh toán tiền lương

Thông tư 200/2014/TT-BTC

6

Bảng thanh toán tiền lương

Thông tư 133/2016/TT-BTC

7

Bảng thanh toán tiền thưởng

Thông tư 200/2014/TT-BTC

8

Bảng thanh toán tiền thưởng

Thông tư 133/2016/TT-BTC

9

Thang lương, bảng lương năm 2017

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 237,271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn