Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả

04/10/2016 07:59 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

Về mục đích phát hành trái phiếu, dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ.

Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ 1 năm trở lên. Doanh nghiệp phát hành quyết định kỳ hạn trái phiếu trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn và công bố tại phương án phát hành.

Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam.

Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu là đồng Việt Nam.

Về loại hình trái phiếu, trái phiếu không chuyển đổi bao gồm trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

Trái phiếu chuyển đổi bao gồm trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành.

Theo dự thảo, lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các phương thức sau: Cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; thả nổi theo lãi suất thị trường; kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Doanh nghiệp phát hành được phép mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu để cơ cấu lại khoản nợ. Đối với việc mua lại trái phiếu trước hạn, chỉ được thực hiện khi trái phiếu đã lưu hành tối thiểu là 1 năm kể từ ngày trái phiếu được phát hành.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế…

Khánh Linh

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn