Sửa đổi quy định “bản sao có công chứng, chứng thực; bản sao hợp lệ”

10/06/2016 15:47 PM

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BCT về sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

 Thông tư 04/2016/TT-BCT

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, các quy định sau đây:

(1) “Bản sao có công chứng” tại điểm c, d Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2006/TT-BTM và điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BCT.

(2) “Bản sao có chứng thực” tại điểm c, d Khoản 1 Mục I; điểm c Khoản 3 Mục I Thông tư 03/2009/TT-BCT;  Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2012/TT-BCT và  Khoản 2 Điều 14; Khoản 2 Điều 22 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

(3) “Bản sao hợp lệ” được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 12; điểm c Khoản 3 Điều 26 Thông tư 27/2013/TT-BCT.

Được sửa đổi, bổ sung thành:

“Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên”.

Thông tư 04/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/7/2016.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,141

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn