Thủ tục đo đạc kiểm đếm trước khi thông báo thu hồi đất với một số dự án tại TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/02/2024 11:59 AM

Hiện nay, trình tự thủ tục đo đạc kiểm đếm trước khi thông báo thu hồi đất với một số dự án tại TPHCM được hướng dẫn thế nào?

Thủ tục đo đạc kiểm đếm trước khi thông báo thu hồi đất với một số dự án

Thủ tục đo đạc kiểm đếm trước khi thông báo thu hồi đất (Hình từ internet)

Thủ tục đo đạc kiểm đếm trước khi thông báo thu hồi đất với một số dự án

Đây là nội dung tại Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND về Quy định trình tự thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn TPHCM.

**Về phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND quy định trình tự, thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn TPHCM, cụ thể như sau:

- Các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, địa phương, giao thông, khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cộng đồng thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai và có quy mô từ 300 ha trở lên hoặc có từ 1.000 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất trở lên;

- Các dự án đầu tư công độc lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận TPHCM để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thủ tục đo đạc kiểm đếm trước khi thông báo thu hồi đất sẽ áp dựng với những án đã nêu ở trên.

Điều kiện thực hiện điều tra kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất

Dự án được áp dụng trình tự, thủ tục điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc các dự án theo phạm vi điều chỉnh đã nêu;

- Thuộc danh mục các dự án tổ chức thực hiện trước điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết thông qua trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Ban hành thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất

- Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết thông qua, chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan được giao chủ trì lập đề xuất dự án có trách nhiệm:

Bàn giao ranh theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trên thực địa cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao ranh theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân TPHCM phê duyệt, cơ quan Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,175

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn