Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
09/12/2023 18:00 PM

Xin cho tôi hỏi thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh được quy định thế nào? - Huyền Trân (Bình Định)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh (Hình từ internet)

Ngày 24/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3468/QĐ-BTNMT về việc công bố Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh

(1) Trình tự thực hiện

- Bước 1:

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc thẩm định quy hoạch đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng; thẩm định quy hoạch sử dụng đất an ninh

- Bước 2:

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh đến Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thẩm định.

- Bước 3: Về lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 4: Trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.

- Bước 5: Tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý và hoàn thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trước khi trình Hội đồng thẩm định về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.

- Bước 6: Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh theo kết luận của Hội đồng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh có trách nhiệm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh và gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét phối hợp với thành viên Hội đồng kiểm tra và rà soát, đóng dấu xác nhận vào hồ sơ quy hoạch gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

(2) Cách thức thực hiện: Không quy định.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh;

- Báo cáo tổng hợp về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh;

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

- Hệ thống bản đồ;

A. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:100.000

1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh.

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh.

3. Bản đồ khu vực đất quốc phòng/đất an ninh giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

B. Bản đồ số và bản đồ in tỷ lệ 1:50.000

1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh của các khu vực trọng điểm.

2. Bản đồ định hướng sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh của các khu vực trọng điểm.

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 24 tháng tính từ ngày Nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tướng Chính phủ.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo pháp luật quy hoạch.

Xem thêm Quyết định 3468/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,141

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn