Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Đất đai 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/05/2024 11:52 AM

Luật Đất đai 2024 quy định về căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dưới đây là những căn cứ cụ thể khi lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Đất đai 2024

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Đất đai 2024 (Hình từ internet)

1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Đất đai 2024

Căn cứ theo khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 01/01/2025) quy định về căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

- Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch đô thị của thành phố trực thuộc Trung ương đối với trường hợp không lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

- Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện;

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của đơn vị hành chính cấp huyện;

- Hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ trước của cấp huyện;

- Nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp xã; đối với việc xác định nhu cầu sử dụng đất ở, đất khu đô thị, đất khu dân cư nông thôn được xác định trên cơ sở dự báo dân số, điều kiện hạ tầng, cảnh quan, môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Định mức sử dụng đất, tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Đất đai 2024

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có những nội dung bao gồm:

- Định hướng sử dụng đất, tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thể hiện thông tin đến đơn vị hành chính cấp xã;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;

- Xác định diện tích và khoanh vùng các khu vực đã được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 2 Điều 65 của Luật Đất đai 2024, trong đó xác định diện tích các loại đất để bảo đảm chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Xác định ranh giới, vị trí, diện tích khu vực lấn biển để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp;

- Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 05 năm cấp huyện theo các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2024;

- Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

(Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2024)

3. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Đất đai 2024

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện dựa vào những căn cứ sau:

- Do điều chỉnh quy hoạch cấp trên trực tiếp làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của cấp huyện;

- Do việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của địa phương;

- Do chiến tranh, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;

- Do tác động của thiên tai, ứng phó sự cố về môi trường làm thay đổi mục đích sử dụng đất; việc triển khai thực hiện quy hoạch tác động tiêu cực đến an sinh xã hội, môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến cộng đồng;

- Có biến động về nguồn lực thực hiện quy hoạch, hình thành dự án trọng điểm phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng làm thay đổi định hướng sử dụng đất.

(Khoản 5 Điều 73 Luật Đất đai 2024)

Dương Thị Hoài Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 563

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn