Quy định về hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/06/2022 17:27 PM

Trong thời gian chờ ban hành Nghị định về Quỹ phát triển đất của địa phương, quy định về hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương được hướng dẫn tại Công văn 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022 của Bộ Tài chính.

Quy định về hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương

Quy định về hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương (Ảnh minh họa)

Cụ thể, hoạt động của Quỹ phát triển đất phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành và pháp luật khác có liên quan như sau:

- Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập quỹ.

- Không sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn vốn ứng từ Quỹ 

(3 nội dung trên được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính)

- Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước cấp, hỗ trợ hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phải mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để thực hiện quản lý, kiểm soát theo quy định. 

Đồng thời, Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát các khoản chi hoạt động bộ máy của Quỹ phát triển đất theo cơ chế tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước , Nghị định 163/2016/NĐ-CP , Nghị định 60/2021/NĐ-CP , Nghị định 11/2020/NĐ-CP , Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước từ Kho bạc nhà nước.

- Kho bạc nhà nước không chịu trách nhiệm kiểm soát chi đối với các nội dung sau:

+ Quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ.

+ Việc hoàn trả vốn ứng và các khoản chi hỗ trợ, việc nhận uỷ thác và uỷ thác của Quỹ.

Xem thêm nội dung tại Công văn 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022.

>>> Xem thêm: Sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa như thế nào?

Quỹ đầu tư phát triển địa phương được phép đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư hay không?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn