Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/06/2022 10:09 AM

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngay sau khi có Nghị quyết của Trung ương về đất đai.

Chinh-phu-yeu-cau-tiep-tuc-hoan-thien-du-an-Luat-dat-dai-sua-doi

Đây là nội dung đề cập tại Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi ngay sau khi Trung ương ban hành nghị quyết mới về đất đai;

Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 39/2021/QH15 về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025. 

Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai; 

Khẩn trương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định.

Xây dựng, trình kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan 2030; 

Đề án tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ và các đối tác phát triển về thực hiện cam kết COP26; 

Đề án triển khai đàm phán với các nước G7 về đối tác chuyển đổi năng lượng.

Cũng theo Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp:

Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; 

Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư công, đất đai, xây dựng và pháp luật có liên quan theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục;

Rà soát điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt;...

Xem chi tiết tại Nghị quyết 77/NQ-CP ban hành ngày 08/6/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn