Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
10/07/2021 10:05 AM

Tại Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật đất đai cũng như các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi).

Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Cụ thể, đối với Đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi), Chính phủ quyết nghị như sau:

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật đất đai cũng như các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi);

Bộ TN&MT bám sát quá trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để tiếp tục đề xuất, hoàn thiện các chính sách phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về chính sách phát triển đất đai trong giai đoạn mới.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến của các Thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chính sách, bảo đảm bao quát, khả thi, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện quy trình, thủ tục và hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi) theo quy định, gửi Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi) báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất để trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV, tháng 5 năm 2022.

Chính phủ cũng quyết nghị một số nội dung của 03 dự án Luật khác, gồm:

- Dự án Luật cảnh sát cơ động.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,203

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn