Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/03/2021 14:30 PM

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 390/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội

Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội (Ảnh minh họa)

Lập hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trình Chính phủ để trình Quốc hội sau khi có Nghị quyết của Ban Chấp của Ban chấp hành Trung ương về định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội

**Nội dung thực hiện:

- Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu để tổ chức xây dựng nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Tổng hợp các nội dung đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.

- Xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể:

+ Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo Luật;

+ Xây dựng các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

+ Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với các nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

+ Xây dựng Tờ trình dự án Luật.

- Tổ chức lấy ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

**Đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được cụ thể sau khi Quốc hội đưa dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Quyết định 390/QĐ-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,472

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn