Đề xuất sửa đổi Thông tư về sổ đỏ, hồ sơ địa chính

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/02/2021 14:02 PM

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Đề xuất sửa Thông tư hướng dẫn về sổ đỏ, hồ sơ địa chính

Đề xuất sửa đổi Thông tư về sổ đỏ, hồ sơ địa chính (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, gồm:

1. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

3. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính;

4. Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

5. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CPNghị định 44/2014/NĐ-CP;

6. Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công  ty nông, lâm nghiệp;

7. Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất;

8. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

9. Thông tư 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Toàn văn dự thảo Thông tư

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,997

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn