Thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/08/2020 09:41 AM

Hiện nay, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), đăng ký biến động đất đai và một số thủ tục hành chính khác về đất đai được quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Ảnh minh hoạ

 

STT

Thủ tục hành chính đất đai

Thời gian giải quyết thủ tục

1

Giao đất, cho thuê đất.

Không quá 20 ngày

(không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng).

2

Chuyển mục đích sử dụng đất.

Không quá 15 ngày

3

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Không quá 30 ngày

4

 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng.

Không quá 15 ngày

5

 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất.

 

Không quá 15 ngày

6

 

 

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau:

- Trúng đấu giá QSDĐ;

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai;

- Xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ;

- Kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án;

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty;

- Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất.

 

 

 

Không quá 10 ngày

7

- Tách thửa, hợp thửa đất;

- Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

 

Không quá 15 ngày

8

Gia hạn sử dụng đất.

Không quá 07 ngày

9

 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

 

Không quá 05 ngày

10

 

Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

 

Không quá 10 ngày

 

11

 

Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế QSDĐ hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký.

 

Không quá 10 ngày

12

 

- Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần;

 - Chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất;

- Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Không quá 30 ngày

13

Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Không quá 10 ngày

14

Xóa đăng ký góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Không quá 03 ngày

15

Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ.

Không quá 03 ngày

16

Chuyển QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

Không quá 05 ngày

17

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Không quá 07 ngày

Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ.

Không quá 50 ngày

18

Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất.

Không quá 10 ngày

19

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận QSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

Không quá 10 ngày.

 

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như sau:

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ các trường hợp sau:

- Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất;

- Trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính.

**Lưu ý:

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục theo quy định trên được tăng thêm 10 ngày.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính nêu trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian trong các trường hợp sau:

+ Không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

+ Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

+ Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Có thể đồng thời thực hiện nhiều thủ tục hành chính về đất đai với thời gian thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo quy định nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.

- Điểm a, Điểm b Khoản 5 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 42,080

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn