INFOGRAPHIC 30/11/2019 09:19 AM

Infographic: Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

30/11/2019 09:19 AM

Theo nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, nếu áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định và không có thỏa thuận khác thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia.

Lưu ý: Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

- Việc chia tài sản của vợ chồng phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Nội dung trên được căn cứ vào Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình 2014 và Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Tường Vy- Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,418

Bài viết về

lĩnh vực Hôn nhân gia đình – Thừa kế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn