Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/06/2024 17:15 PM

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2022/TT-BTP, trong đó quy định điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp (Hình từ Internet)

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp

Điều 5 Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp có hoạt động sự nghiệp công trong các lĩnh vực gồm: trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, hỗ trợ pháp luật, tư vấn pháp luật:

(1) Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp phải đáp ứng các điều kiện chung tại điểm a, c, d, đ khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

-  Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

- Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định theo Đề án thành lập. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động.

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài thì số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật

(2) Ngoài các điều kiện chung quy định tại mục (1), việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp còn phải đáp ứng điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp

Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tư pháp phải tuân theo các nguyên tắc tại Điều 4 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, bao gồm:

- Việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành); một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập) phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu). Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập mới (kể cả trường hợp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu) phải tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

(theo khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức 2010)

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 342

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn