Quy định về phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/06/2024 15:41 PM

Bài viết sau đây có nội dung về quy định về phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

Quy định về phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP

Quy định về phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP (Hình từ Internet)

1. Dự án PPP và doanh nghiệp dự án PPP là gì?

Theo quy định tại khoản 8, 9 Điều 3 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định doanh nghiệp dự án PPP và dự án PPP như sau: 

- Doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP.

- Dự án PPP là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau đây:

+ Xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

+ Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có;

+ Vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có.

2. Quy định về phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP

Việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP được quy định cụ thể tại Điều 78 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 như sau:

- Doanh nghiệp dự án PPP được phát hành, mua lại trái phiếu riêng lẻ do mình đã phát hành theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán để huy động vốn thực hiện dự án PPP; không được phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

- Việc phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Số vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu không vượt quá giá trị phần vốn vay được xác định tại hợp đồng dự án PPP;

+ Vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thực hiện dự án theo hợp đồng dự án PPP hoặc cho việc cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp dự án PPP phải mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu. Việc giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 78 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

- Doanh nghiệp dự án PPP hoạt động chưa đủ thời gian 01 năm thì khi phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 được miễn điều kiện có báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Quy định về thu xếp tài chính thực hiện dự án PPP

Theo Điều 76 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì quy định về thu xếp tài chính thực hiện dự án PPP bao gồm:

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo quy định tại hợp đồng dự án PPP. Tổng số vốn vay thông qua các hình thức vay không vượt quá tổng số vốn vay quy định tại hợp đồng dự án PPP.

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP phải hoàn thành thu xếp tài chính; đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 18 tháng.

- Hình thức xử lý trong trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP không thu xếp được tài chính theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 76 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 phải được quy định tại hồ sơ mời thầu.

Võ Tấn Đại 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 268

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn