Hình thức và thời gian thi các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
14/06/2024 11:00 AM

Hình thức và thời gian thi các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT được hướng dẫn tại Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

Hình thức và thời gian thi các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hình thức và thời gian thi các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Hình từ Internet)

1. Hình thức và thời gian thi các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi được quy định như sau:

- Ngày thi, lịch thi: Được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.

- Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

- Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

- Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

2. Các bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) thì tổ chức thi 05 (năm) bài thi, gồm:

- 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn); 

- 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 

- 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

3. Quy định về lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Quy định về lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) như sau:

* Lập danh sách thí sinh dự thi:

- Ở mỗi Hội đồng thi (có một mã riêng và được thống nhất trong toàn quốc) việc lập danh sách thí sinh dự thi được thực hiện theo từng Điểm thi như sau: Lập danh sách tất cả thí sinh ĐKDT tại Điểm thi theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh để gắn số báo danh; lập danh sách thí sinh theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh theo từng bài thi để xếp phòng thi;

- Mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất; số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thi có 02 (hai) chữ số và 06 (sáu) chữ số tiếp theo được đánh tăng dần, liên tục từ 000001 đến hết số thí sinh của Hội đồng thi, bảo đảm không có thí sinh trùng số báo danh.

* Xếp phòng thi:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi và thí sinh GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (gọi tắt là thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT) tại một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định, bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của Điểm thi (trong trường hợp đặc biệt, cần phải có ý kiến của Bộ GDĐT); việc lập danh sách để xếp phòng thi được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT;

+ Phòng thi được xếp theo bài thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh và phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang; riêng phòng thi cuối cùng của bài thi Ngoại ngữ ở mỗi Điểm thi có thể xếp các thí sinh dự thi các bài thi Ngoại ngữ khác nhau, khi thu bài thi của thí sinh phải xếp bài thi theo từng ngoại ngữ (ngôn ngữ) khác nhau; việc lập danh sách để xếp phòng thi được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT;

+ Số phòng thi của mỗi Hội đồng thi được đánh theo thứ tự tăng dần;

+ Mỗi phòng thi có Danh sách ảnh của thí sinh trong phòng thi, được xếp theo thứ tự tương ứng với danh sách thí sinh trong phòng thi;

+ Trước cửa phòng thi, phải niêm yết Danh sách thí sinh trong phòng thi của từng buổi thi và trách nhiệm thí sinh quy định tại Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1, Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT và khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT).


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 504

Bài viết về

Thi tốt nghiệp THPT 2024 và xét tuyển đại học 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn