Số lượng câu hỏi kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
30/05/2024 09:00 AM

Vào tháng 7/2024, kỳ kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ được tổ chức. Kỳ kiểm định này sẽ áp dụng người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Số lượng câu hỏi kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Số lượng câu hỏi kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 (Hình từ Internet)

Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Tại Điều 3 Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 như sau:

- Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Cụ thể công chức có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019) không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Số lượng câu hỏi kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Cụ thể, đối với kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.

Trường hợp kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.

(Khoản 3 Điều 5 Nghị định 06/2023/NĐ-CP)

Trường hợp hủy bỏ kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Trường hợp hủy bỏ kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 gồm:

- Khai không đúng thông tin trong Phiếu đăng ký dự kiểm định.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người được tuyển dụng sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định thì đề nghị có văn bản gửi Bộ Nội vụ để hủy bỏ kết quả kiểm định.

- Danh sách các trường hợp bị hủy bỏ kết quả kiểm định được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Người bị hủy bỏ kết quả kiểm định không được đăng ký dự kiểm định trong một kỳ kiểm định tiếp theo.

(Khoản 4 Điều 10 Nghị định 06/2023/NĐ-CP)

Nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 2 Nghị định 06/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

- Nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

+ Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

+ Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

+ Kết quả kiểm định được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

+ Không hạn chế số lần được đăng ký dự kiểm định đối với mỗi thí sinh.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 348

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn