Số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa khi sinh thường là bao nhiêu?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
27/04/2024 15:30 PM

Xin cho tôi hỏi số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa khi sinh thường là bao nhiêu? - Bình Nhi (Hà Tĩnh)

Số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa khi sinh thường là bao nhiêu

Số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa khi sinh thường là bao nhiêu? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa khi sinh thường là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

- Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

- Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định trên do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

- Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa khi sinh thường là 05 đến 10 ngày tùy theo số lượng con sinh ra, cụ thể như sau:

- Sinh 01 con: Được nghỉ dưỡng sức tối đa 05 ngày.

- Sinh đôi trở lên: Được nghỉ dưỡng sức tối đa 10 ngày.

Số ngày cụ thể được nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau sinh sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (nếu có) quyết định, nhưng không được vượt quá thời gian tối đa đã nêu.

Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh bao gồm cả ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Trong trường hợp nghỉ từ cuối năm năm trước đến đầu năm sau, thời gian này sẽ được tính vào năm trước.

Đối tượng được nghỉ dưỡng sức khi sinh thường

Theo Điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BHXH và quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là lao động nữ sinh con hoặc lao động nữ mang thai hộ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 585

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn