Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
22/03/2024 09:30 AM

Cho tôi hỏi việc bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức được hướng dẫn ra sao? - Tú Nguyên (Hậu Giang)

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức mới nhất

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hồ sơ đảng viên khi được kết nạp vào Đảng

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 thì hồ sơ khi được kết nạp vào Đảng bao gồm

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

- Đơn xin vào Đảng.

- Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo.

- Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

- Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở.

- Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng.

- Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

- Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

- Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở.

- Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

- Lý lịch đảng viên.

- Phiếu đảng viên.

2. Hồ sơ đảng viên khi đã được công nhận chính thức 

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 thì khi đảng viên đã được công nhận chính thức có thêm các tài liệu (đã bao gồm các tài liệu khi được kết nạp vào Đảng tại mục 1) sau:

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

- Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ.

- Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

- Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ.

- Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

- Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở.

- Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền.

- Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm.

- Các bản thẩm tra, kết luận về lý lịch đảng viên (nếu có).

- Các quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bản chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học...

- Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng.

- Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của 3 năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

Lưu ý: Ngoài những tài liệu tại mục 1 và mục 2 thì những tài liệu khác kèm theo trong hồ sơ đảng viên đều là tài liệu tham khảo.

Các tài liệu trong hồ sơ đảng viên (trừ phiếu đảng viên được sắp xếp, quản lý theo quy định riêng) được ghi vào bản mục lục tài liệu và sắp xếp theo trình tự như trên, đưa vào túi hồ sơ để quản lý; bản mục lục các tài liệu trong hồ sơ đảng viên phải được cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên kiểm tra, xác nhận, ký và đóng dấu cấp ủy.

3. Hướng dẫn bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức mới nhất

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 thì việc bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:

- Định kỳ hằng năm và khi đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức, đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: Trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức đảng bổ sung vào hồ sơ đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

- Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, viết bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).

- Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

-Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng bổ sung vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 794

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn