Học sinh có bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo trường học không?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
08/03/2024 10:45 AM

Xin cho tôi hỏi học sinh có bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo trường học không? - Vân Anh (Bình Định)

Học sinh có bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo trường học không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Học sinh có bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo trường học không?

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP) quy định học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Theo đó, tại điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên như sau:

Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, học sinh, sinh viên hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 146/2018/NĐ-CP cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Như vậy, học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. 

Bên cạnh đó, tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP) quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình:

- Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

- Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định nêu trên.

- Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

+ Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+ Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Theo đó, học sinh sinh viên bắt buộc phải tham gia BHYT theo trường học và được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định của pháp luật. 

2. Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh hiện nay là bao nhiêu?

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP) quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cụ thể như sau:

(1) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền;

(2) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

-  Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng:

- Học sinh, sinh viên.

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng cho từng giai đoạn.

Đồng thời, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh là 4,5% (tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng (được áp dụng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Như vậy, hiện tại mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh đang được áp dụng mức lương cơ sở là 4,5% của 1.800.000 đồng/tháng.

Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023 - 2024 được tính khi đã được hỗ trợ 30% mức đóng như sau:

Số tiền bảo hiểm y tế phải đóng = 4,5% x 1.800.000 đồng x 12 tháng = 972.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Số tiền được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là: 291.400 đồng/năm.

- Số tiền học sinh thực đóng bảo hiểm y tế là: 680.400 đồng/năm.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,258

Bài viết về

Bảo hiểm y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn