Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là ai?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/11/2023 12:00 PM

Xin cho tôi hỏi Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là ai? Tiêu chuẩn của chức danh này được quy định thế nào? – Hoàng Trâm (Tiền Giang)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là ai?

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là ai? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là ai?

Hiện nay, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang sinh ngày 2/5/1967, quê ở Bắc Ninh, có trình độ học vấn là Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1/1989 - 7/2003: Kế toán, Phó Trưởng Phòng Kế toán rồi Trưởng Phòng Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

- 7/2003 - 12/2010: Trưởng Ban-Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn

- 1/2011 - 2/2014: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- 3/2014 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020

- 4/2016 - 7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3

- 7/2019 - 8/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- 9/2019 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

- 2/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cụ thể, cá nhân đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương theo quy định của Đảng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

(1) Về năng lực công tác

- Hiểu biết toàn diện và sâu sắc về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có khả năng dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, phát sinh; đại diện có hiệu quả quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

- Có năng lực cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức công đoàn và tổ chức thành các phong trào để thực hiện có hiệu quả công tác vận động công nhân, viên chức, người lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Có năng lực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên và giám sát, phản biện xã hội. Nhiệt huyết, gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân. Có kinh nghiệm và uy tín cao trong tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động.

(2) Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn

- Nhân sự tại chỗ phải có từ đủ 01 năm trở lên giữ chức danh Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trường hợp nguồn nhân sự từ nơi khác phải có từ đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ cấp phó các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,243

Bài viết về

Công đoàn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn