QCVN 4:2009/BKHCN: Danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
31/10/2023 10:03 AM

Tôi muốn biết các thiết bị điện và điện tử nào phải bảo đảm yêu cầu về an toàn theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN? – Công Đạt (Cà Mau)

QCVN 4:2009/BKHCN: Danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn

QCVN 4:2009/BKHCN: Danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

QCVN 4:2009/BKHCN là quy chuẩn gì?

QCVN 4:2009/BKHCN là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về an toàn và yêu cầu về quản lý đối với các thiết bị điện và điện tử được quy định trong Danh mục tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này. Danh mục này có thể được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 4:2009/BKHCN áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị điện, điện tử quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn

Thiết bị điện và điện tử là các thiết bị được nối trực tiếp hoặc qua ổ cắm đến nguồn điện hạ áp, sử dụng trong gia đình, trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự (không bao gồm các thiết bị y tế và các thiết bị viễn thông).

Cụ thể, danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

STT

Tên thiết bị điện và điện tử

1

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

2

Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng

3

Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác

4

Ấm đun nước

5

Nồi cơm điện

6

Quạt điện

7

Bàn là điện

8

Lò vi sóng

9

Lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động)

10

Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

11

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng

12

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê

13

Máy sấy khô tay

Yêu cầu về an toàn đối với các thiết bị điện và điện tử theo QCVN 4:2009/BKHCN

Các thiết bị điện và điện tử quy định trong tại Phụ lục của QCVN 4:2009/BKHCN phải bảo đảm an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng như sau:

(1) Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-35:2013 (IEC 60335-2-35:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh

(2) Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ

(3) Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-23:2007 (IEC 60335-2-23:2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn - phần 2-23: yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc

(4) Ấm đun nước phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng

(5) Nồi cơm điện phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng

(6) Quạt điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện.

(7) Bàn là điện phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện

(8) Lò vi sóng phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp.

(9) Lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động) phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-9:2017 (IEC 60335-2-9:2016) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với vỉ nướng, máy nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu di động tương tự

(10) Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V phải phù hợp với quy định tại TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V.

Phần 1: Yêu cầu chung, TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3: 1997) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 3: Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4: 1992, Adm.1:1997) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 4: Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 5: Cáp (dây) mềm.

(11) Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-74:2010 (IEC 60335-2-74: 2009) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện

(12) Dụng cụ pha chè hoặc cà phê phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng

(13) Máy sấy khô tay phải phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-23:2013 (IEC 60335-2-23:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,549

Bài viết về

lĩnh vực khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn