Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
07/06/2023 13:58 PM

Theo quy định thì nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an nhân dân gồm những gì? Ai phải huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ? – Minh Kiên (Kiên Giang)

Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an

Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an (Hình từ internet)

Nội dung này được quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an

Theo đó, Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an gồm:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Lý thuyết về kỹ thuật cá nhân; chiến thuật, kỹ thuật; đội hình chữa cháy, đội hình cứu nạn, cứu hộ; phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Lý thuyết về công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4. Thực hành huấn luyện thể lực.

5. Thực hành kỹ thuật cá nhân về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6. Thực hành đội hình chữa cháy, đội hình cứu nạn, cứu hộ.

7. Thực hành kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

8. Thực hành thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9. Bổ túc tay lái cho lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; công tác sửa chữa phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ai phải huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an?

Theo Thông tư 02/2023/TT-BCA, đối tượng huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an nhân dân bao gồm:

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh).

- Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,

- Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội nghiệp vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa, cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội trưởng, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện.

- Cán bộ làm công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nội dung kiểm tra, tiêu chí đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an

**Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong Công an:

- Kiểm tra, đánh giá kết quả theo chương trình huấn luyện đã ban hành.

- Kiểm tra kế hoạch, chương trình, giáo án, sổ theo dõi công tác huấn luyện, các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện; kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, báo cáo công tác huấn luyện.

- Kiểm tra, thẩm định kết quả huấn luyện theo báo cáo của đơn vị huấn luyện.

**Tiêu chí đánh giá kết quả huấn luyện:

- Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BCA đạt yêu cầu phải bảo đảm: Tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện; thời gian huấn luyện phải bảo đảm từ 80% trở lên; tham gia kiểm tra và đạt kết quả từ 50% tổng điểm trở lên.

- Đơn vị đạt yêu cầu đối với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an cấp huyện phải có từ 90% cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng huấn luyện tham gia đầy đủ nội dung, thời gian huấn luyện theo quy định và 80% cán bộ, chiến sĩ kiểm tra đạt yêu cầu trở lên.

- Đơn vị, cá nhân chưa đạt yêu cầu là trường hợp chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2023/TT-BCA.

- Cá nhân có kết quả kiểm tra chưa đạt yêu cầu phải kiểm tra lại nội dung chưa đạt yêu cầu.

Kết quả huấn luyện của đơn vị, cá nhân là một trong các tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, cá nhân và bình xét thi đua hàng năm.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,065

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn