Tiêu chí và chức năng của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
13/01/2023 11:32 AM

Xin hỏi về tiêu chí và chức năng của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được quy định như thế nào? - Ngọc Lợi (Tiền Giang)

Tiêu chí và chức năng của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn

Tiêu chí và chức năng của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn

Tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL (sửa đổi tại Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL) như sau:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và thôn ở xã đặc biệt khó khăn

1

Diện tích đất quy hoạch

1.1. Khu Nhà Văn hóa

 

1.2. Khu Thể thao

Sân tập thể thao đơn giản

(chưa kể diện tích sân bóng đá đơn giản)

1.3. Các công trình thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn thôn

Từ 300m2 trở lên

Từ 500m2 trở lên

Từ 300m2 trở lên

Từ 500m2 trở lên

Từ 100m2 trở lên

 

Từ 200m2 trở lên

2

Quy mô xây dựng

2.1. Nhà Văn hóa

2.5. Nơi có điều kiện xây dựng những công trình thể thao khác thực hiện theo quy định tại Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình Thể dục Thể thao

Từ 100 chỗ ngồi trở lên

Từ 80 chỗ ngồi trở lên

Từ 50 chỗ ngồi trở lên

3

Trang thiết bị

3.1. Trang bị của hội trường Nhà văn hóa:

 - Bộ trang âm (tivi, ămpli, micro, loa)

 - Bộ trang trí, khánh tiết: cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, phông màn sân khấu nhỏ, băng khẩu hiệu, cờ trang trí...

 - Bàn, ghế phục vụ sinh hoạt

 - Tủ sách, tranh ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi

 - Bảng tin, nội quy hoạt động

 - Một số nhạc cụ phổ thông, truyền thống phù hợp với địa phương.

3.2. Dụng cụ thể thao: Một số dụng cụ thể thao phổ thông và dụng cụ thể thao truyền thống phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương

Có đủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có đủ các dụng cụ TDTT theo nhu cầu sử dụng

Đạt 80%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có các dụng cụ thể thao tối thiểu 

 

4

Kinh phí hoạt động thường xuyên

4.1. Ngân sách địa phương hỗ trợ

4.2. Kinh phí do nhân dân đóng góp và xã hội hóa

Tỷ lệ cụ thể do địa phương quy định

Tỷ lệ cụ thể do địa phương quy định

 

5

Cán bộ nghiệp vụ

5.1. Trình độ chuyên môn

5.2. Chế độ thù lao

Sơ cấp trở lên

Hưởng thù lao theo công việc

Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Hưởng thù lao theo công việc

 

6

Kết quả thu hút nhân dân tham gia hoạt động

6.1. Hoạt động văn hóa văn nghệ thường xuyên m

6.2. Hoạt động thể dục thể thao thường xuyên m

6.3. Hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí phục vụ cho trẻ em

50% trở lên/tổng số dân

25% trở lên/tổng số dân

30% thời gian hoạt động

30% trở lên/tổng số dân

15% trở lên/tổng số dân

20% thời gian hoạt động

 

2. Chức năng của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn

Chức năng của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL như sau:

- Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn.

- Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.

3. Nhiệm vụ của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn

Nhiệm vụ của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo Điều 3 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL như sau:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động ngắn hạn, dài hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở thôn.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; các cuộc giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu, thi đấu các môn thể thao; duy trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, tiếp nhận thông tin và hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân trên địa bàn thôn.

- Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả công trình.

- Tổ chức các cuộc hội họp của thôn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo địa phương giao.

4. Cơ cấu tổ chức của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn

Theo Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL quy định về cơ cấu tổ chức của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn như sau:

- Căn cứ tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, Trưởng thôn tổ chức bầu chọn Chủ nhiệm hoặc Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

Chủ nhiệm hoặc Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của ngân sách xã.

- Có đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không chuyên trách.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 32,117

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn