Điều kiện hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/10/2022 09:05 AM

Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử cần đáp ứng các điều kiện như thế nào? - Thiên Trang (Vĩnh Long)

Điều kiện hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Điều kiện hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Website thương mại điện tử là gì?

Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

2. Điều kiện hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Cá nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 08/2018/NĐ-CP), cụ thể như sau:

- Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

- Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử được đánh giá tín nhiệm;

- Có bộ tiêu chí và quy trình đánh giá website thương mại điện tử được công bố công khai, minh bạch, áp dụng thống nhất cho các đối tượng được đánh giá;

- Đã đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử với Bộ Công Thương và được xác nhận đăng ký.

3. Hồ sơ đăng ký hoạt động tín nhiệm website thương mại điện tử

Hồ sơ đăng ký hoạt động tín nhiệm website thương mại điện tử bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT và được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT).

Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.

- Đề án hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

+ Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

+ Mục đích hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

+ Giải trình kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt động đánh giá tín nhiệm;

+ Phạm vi đánh giá tín nhiệm phù hợp với phạm vi hoạt động của thương nhân, tổ chức;

+ Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm;

+ Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ được đánh giá tín nhiệm;

+ Các tiêu chí được áp dụng để đánh giá một website thương mại điện tử, trong đó phải bao gồm tiêu chí website thương mại điện tử đã hoàn thành việc thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CPP ;

+ Quy trình, cách thức tiến hành đánh giá một website thương mại điện tử;

+ Cách thức tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm và lựa chọn nhân sự thực hiện việc đánh giá;

+ Thiết kế biểu tượng tín nhiệm sẽ gắn lên các website thương mại điện tử được đánh giá;

+ Phương án giám sát hoạt động của các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm;

+ Quyền, nghĩa vụ của bên đánh giá tín nhiệm và bên có website được đánh giá tín nhiệm.

(Điều 22 Thông tư 47/2014/TT-BCT (sửa đổi Điều 11 Thông tư 04/2016/TT-BCT))

4. Các trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Theo khoản 1 Điều 26 Thông tư 47/2014/TT-BCT, Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử trong các trường hợp sau đây:

- Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức đó;

- Thương nhân, tổ chức ngừng hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

- Thương nhân, tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm với tần suất đánh giá thường xuyên, liên tục nhưng quá 1 năm mà không tiến hành hoạt động này.

- Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Nghị định 52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã bị nhắc nhở. Cụ thể các nghĩa vụ đó bao gồm:

+ Giám sát hoạt động của các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm;

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

+ Trước ngày 05 hàng tháng, báo cáo Bộ Công Thương danh sách cập nhật các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm tính đến cuối tháng trước đó;

+ Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương về hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử của năm trước đó.

- Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo khi tiến hành đăng ký;

+ Không thực hiện đúng quy trình và tiêu chí đánh giá tín nhiệm đã công bố công khai;

+ Lợi dụng hoạt động đánh giá tín nhiệm để thực hiện các hành vi nhằm thu lợi bất chính.

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,775

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn