11 trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
23/06/2022 10:10 AM

Mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề dược. Trong trường hợp vi phạm quy định sẽ bị xem xét thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược. Dưới đây là 11 trường hợp vi phạm có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược.

11 trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

11 trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Ảnh minh họa)

1. Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Căn cứ Điều 28 Luật Dược 2016 quy định các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

(1) Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền.

(2) Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của mình.

(3) Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

(4) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

(5) Cá nhân có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên.

(6) Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược.

(7) Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược không đáp ứng một trong các Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Điều 13 hoặc Khoản 2 Điều 14 Luật Dược 2016.

(8) Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục.

(9) Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

(10) Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả đến tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

(11) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước Chứng chỉ hành nghề dược từ 02 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm.

2. Thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Luật Dược 2016 quy định về thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét duyệt.

Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược có sự tham gia của đại diện hội về dược để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.

Như quy định nêu trên, thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược là của Giám đốc Sở Y tế.

3. Thủ tục ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định 54/2017/NĐ-CP như sau:

*Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược thuộc trường hợp (2), (3)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát hiện Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai hoặc nhận được đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kiến nghị về việc Chứng chỉ hành nghề dược ghi sai của người có Chứng chỉ hành nghề dược, cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược thuộc thẩm quyền quản lý; 

Trường hợp không thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn trả lời cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị và nêu rõ lý do.

*Thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc các trường hợp còn lại

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra trong đó có kiến nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược hoặc khi phát hiện các trường hợp quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 28 Luật Dược 2016, cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược thuộc thẩm quyền quản lý;

Trường hợp không thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn bản trả lời cho cơ quan kiến nghị thu hồi và nêu rõ lý do.

>>> Xem thêm: Hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay?

Có chứng chỉ hành nghề dược nhưng không làm các công việc liên quan đến dược thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược không?

Cho người khác mượn hoặc thuê chứng chỉ hành nghề dược thì có bị xử phạt hay không? Mức xử phạt theo quy định mới nhất hiện nay là bao nhiêu?

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,004

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn