Những công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 3/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/03/2022 15:53 PM

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, trích nộp tiền BHXH, BHYT,... là những công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 3/2022.

Những công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 3/2022

Những công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 3/2022 (Ảnh minh họa)

1. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02/2022

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/3/2022 nhưng do 20/3/2022 là chủ nhật nên thời hạn chậm nhất nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02/2022 là ngày 21/3/2022.

- Căn cứ pháp lý: Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC, điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

Đối với các doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

2. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 02/2022

- Đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì hàng tháng sẽ phải kê khai thuế GTGT.

- Thời hạn nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 02/2022: Chậm nhất là ngày 20/3/2022 nhưng do 20/3/2022 là chủ nhật nên thời hạn chậm nhất nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 02/2022 là ngày 21/3/2022.

- Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC, điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

3. Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2021

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2021 chậm nhất ngày 31/3/2022.

- Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

4. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

Theo đó, nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2022.

- Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 03/2022

- Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

- Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh.

- Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/3/2022.

- Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn của tháng 03/2022

- Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí công đoàn, đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức công đoàn.

- Mức đóng kinh phí công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là bằng tổng mức tiền lương tính đóng BHXH của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Đối với các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở có dưới 10 lao động, Tổng Liên đoàn chưa giao kế hoạch thu Kinh phí công đoàn 2% tuy nhiên vẫn khuyến khích các đơn vị thu.

- Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/3/2022.

- Căn cứ pháp lý: Mục II Quyết định 3308/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021.

7. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2022

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

- Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng của tháng 02/2022 chậm nhất là ngày 20/3/2022 (ngày 20 của tháng tiếp theo).

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

>>> Xem thêm: Dự kiến thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào quý 1, 2 năm 2022 tối đa là 3 tháng?

Công ty có người lao động khuyết tật có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?

Như Mai - Nhật Anh - Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 98,014

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn