Điều kiện để được bổ nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
18/05/2020 11:39 AM

Từ một cử nhân luật muốn trở thành Thẩm phán Tòa án nhân dân thì cần những điều kiện gì và đi trên con đường như thế nào? Hãy cùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tìm hiểu về vấn đề này.

Thẩm phán Tòa án nhân dân có 04 ngạch (sơ cấp, trung cấp, cao cấp và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) và được thực hiện theo chế độ bổ nhiệm, điều kiện để được bổ nhiệm như sau:

(1) Thẩm phán sơ cấp

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

- Có trình độ cử nhân luật trở lên.

- Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.

- Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;

- Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

- Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với điều kiện “Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử” thì theo quy định tại Quyết định 636/QĐ-TANDTC năm 2018 thì thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được cử đi học đào tạo nghiệp vụ xét xử khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 04 năm trở lên.

- Có trình độ cử nhân Luật hệ chính quy (đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện biên giới, hải đảo thì Thủ trưởng đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định).

- Thời gian công tác còn lại ít nhất 7 năm tính từ ngày được cử đi học.

- Có ít nhất 3 năm liền kề năm được cử đi học hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

- Đảm bảo các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn và là nguồn để dự thi tuyển chọn Thẩm phán.

Thực tế hiện nay, đa số các thẩm phán đều xuất phát điểm từ thư ký tòa án, vì vậy cử nhân luật muốn đi theo con đường thẩm phán thì có thể bắt đầu bằng việc thi công chức ngạch Thư ký tòa án.

(2) Thẩm phán trung cấp

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

- Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên;

- Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

-  Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lưu ý: Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân,  người chưa là Thẩm phán sơ cấp có đủ các điều kiện còn lại, đồng thời có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên thì sẽ được bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp.

(3) Thẩm phán cao cấp

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

- Đã là Thẩm phán trung cấp cấp từ đủ 05 năm trở lên;

- Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

-  Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lưu ý: Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân,  người chưa là Thẩm phán trung cấp có đủ các điều kiện còn lại, đồng thời có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên thì sẽ được bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp.

***Trường hợp đặc biệt

Người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, tuy chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 và Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

(4) Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

- Đã là Thẩm phán cao cấp cấp từ đủ 05 năm trở lên;

- Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 66, 67, 68, 69 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014.

- Điều 16 Quyết định 636/QĐ-TANDTC năm 2018.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn