Sửa đổi điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

01/07/2019 07:46 AM

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung Nghị quyết 81/2014/QH13 về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) được sửa đổi như sau: 

Kể từ ngày 10/6/2019 đến ngày 01/02/2022, cho phép Chánh án TANDTC trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 05 năm làm Thẩm phán cao cấp.

Theo Điều 69 Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014: 

Một trong những điều kiện để được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán TANDTC phải là Thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở lên.

Nghị quyết 75/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 10/6/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,433

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn