Xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

18/09/2019 10:03 AM

Tổng cục Thuế vừa có Công văn 3612/TCT-DNNCN hướng dẫn xác định giá trị tài sản khi chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Căn cứ Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008; Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông  tư 78/2014/TT-BTC; Điều 3, 5, 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp để hạch toán và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì thực hiện như sau:

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: Tiếp tục đăng ký trở thành vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp mới vừa thành lập theo quy định của pháp luật về thuế và hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành.

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: Hộ kinh doanh thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định.

Doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định để làm cơ sở ghi sổ kế toán và được tính vào chi phí được trừ (khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động theo quy định) khi xác định thu nhập chịu thuế.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 3612/TCT-DNNCN ngày 12/9/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,427

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn