Chính sách mới >> Tham nhũng 21/05/2019 07:47 AM

Sẽ xử lý hình sự hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp

21/05/2019 07:47 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 367/QĐ-BXD ngày 13/5/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sẽ đề xuất xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng;

Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử của Bộ;

Không đề xuất xử lý hành chính mà đề xuất xử lý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, đề xuất giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và chế tài xử lý các hành vi đe dọa người tố cáo;

Đề xuất hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đơn vị, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; đảm bảo đúng quy định; không gây chồng chéo, phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 367/QĐ-BXD ngày 13/5/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,188

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn