Chính sách mới >> Tham nhũng 20/05/2019 08:28 AM

15 việc cấm làm với cán bộ, công chức (có hiệu lực từ 01/7/2019)

20/05/2019 08:28 AM

Từ ngày 01/7/2019, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Văn bản và bài viết liên quan đến phòng, chống tham nhũng
File Excel Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,
công chức trong các cơ quan nhà nước từ ngày 01/7/2019

Tham nhũng

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nghiêm cấm các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn (cán bộ, công chức, viên chức; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp...) trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

1. Tham ô tài sản;

2. Nhận hối lộ;

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

10.  Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

11. Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

13. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;

14. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác;

15. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cũng quy định rõ các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

- Tham ô tài sản;

- Nhận hối lộ;

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,608

Bài viết về

Phòng chống tham nhũng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn