Chính sách mới >> Tài chính 28/12/2023 15:00 PM

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/12/2023 15:00 PM

Bộ Công Thương có Công văn ngày 28/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá dầu tăng, giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023.

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023 (Hình từ Internet)

Xem cập nhật GIÁ XĂNG HÔM NAY năm 2024 tại đây.

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 9275/BCT-TTTN ngày 28/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.186 đồng/lít (giảm 13 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 962 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.148 đồng/lít (tăng 3 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.457 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.685 đồng/kg (tăng 420 đồng/kg).

Giá xăng dầu ở các kỳ điều hành xăng dầu trước

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 21/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 9088/BCT-TTTN ngày 21/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 16h ngày 21/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.199 đồng/lít (tăng 687 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 946 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.145 đồng/lít (tăng 740 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.524 đồng/lít (tăng 514 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.494 đồng/lít (tăng 530 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.265 đồng/kg (tăng 287 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 14/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8909/BCT-TTTN ngày 14/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 14/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.512 đồng/lít (giảm 778 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 892 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.405 đồng/lít (giảm 917 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.010 đồng/lít (giảm 711 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.964 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.978 đồng/kg (giảm 549 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 07/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8746/BCT-TTTN ngày 07/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 07/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.290 đồng/lít (giảm 509 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.032 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.322 đồng/lít (giảm 668 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.721 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.922 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít );

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.527 đồng/kg (giảm 202 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 30/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8292/BCT-TTTN ngày 30/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 30/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.799 đồng/lít (tăng 109 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.990 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.196 đồng/lít (giảm 87 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.116 đồng/lít (tăng 172 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.729 đồng/kg (tăng 91 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 23/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8292/BCT-TTTN ngày 23/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 23/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.690 đồng/lít (giảm 584 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.334 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.024 đồng/lít (giảm 506 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.283 đồng/lít (giảm 605 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.944 đồng/lít (giảm 568 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.638 đồng/kg (tăng 15 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 13/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8035/BCT-TTTN ngày 13/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 13/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.274 đồng/lít (giảm 340 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.256 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.530 đồng/lít (giảm 399 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.888 đồng/lít (giảm 1.052 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.512 đồng/lít (giảm 793 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.623 đồng/kg (giảm 617 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 7660/BCT-TTTN ngày 01/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 01/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.614 đồng/lít (tăng 249 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.315 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.940 đồng/lít (giảm 549 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.305 đồng/lít (giảm 448 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.240 đồng/kg (giảm 373 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 23/10/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 7378/BCT-TTTN ngày 23/10/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 23/10/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.365 đồng/lít (tăng 458 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.148 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.513 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.489 đồng/lít (tăng 79 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.753 đồng/lít (tăng 289 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.613 đồng/kg (tăng 375 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h30 ngày 11/10/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 7075/BCT-TTTN ngày 11/10/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h30 ngày 11/10/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.907 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.044 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.410 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.464 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.238 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 02/10/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6787/BCT-TTTN ngày 02/10/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h30 ngày 02/10/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.502 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.341 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.842 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.594 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.816 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.452 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 21/9/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6504/BCT-TTTN ngày 21/9/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/09/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.197 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.551 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 25.748 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.594 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.816 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.847 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 11/9/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6237/BCT-TTTN ngày 11/9/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/09/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.055 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.188 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 05/9/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6083/BCT-TTTN ngày 05/9/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 05/09/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.645 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.814 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/8/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 5655/BCT-TTTN ngày 21/8/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/08/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.339 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.262 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.601 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.354 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.309 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.981 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/8/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 5345/BCT-TTTN ngày 11/8/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/08/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.822 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.171 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.993 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.425 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.889 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.668 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/8/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 5041/BCT-TTTN ngày 01/8/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 01/8/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.791 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.172 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.963 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.612 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.270 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.531 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/7/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4790/BCT-TTTN ngày 21/7/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/7/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.639 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.153 đồng/lít;

-Xăng RON95-III: không cao hơn 22.792 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.500 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/7/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4506/BCT-TTTN ngày 11/7/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/7/2023 như sau:

- Xăng E5 RON 92: Không cao hơn 20.419 đồng/lít

- Xăng RON 95-III: Không cao hơn 21.497 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S:  Không cao hơn 18.616 đồng/ lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.320 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.288 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 03/7/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4228/BCT-TTTN ngày 03/7/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 03/7/2023, giá xăng sẽ giảm gần 600 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.470 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 958 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.428 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.169 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.926 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.623 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/6/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3862/BCT-TTTN ngày 21/6/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 21/6/2023 thì giá xăng tiếp tục giữ nguyên như đợt điều hành ngày 12/6/2023, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.878 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.015 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.174 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.956 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.587 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 12/6/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3620/BCT-TTTN ngày 12/6/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 12/6/2023 thì giá xăng giữ nguyên như đợt điều hành ngày 01/6/2023, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.878 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.015 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.028 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.823 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.719 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/6/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3380/BCT-TTTN ngày 01/6/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu:

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 01/6/2023 sẽ tiếp tục tăng hơn 500 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.878 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.015 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.943 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.771 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.883 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 22/5/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3080/BCT-TTTN ngày 22/5/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu:

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 22/5/2023 sẽ tăng nhẹ gần 500 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.488 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,011 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.499 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.954 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.969 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.158 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/5/2023

Cụ thể, Bộ Công Thương đã có Công văn 2789/BCT-TTTN ngày 11/5/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 11/5/2023 sẽ giảm hơn 1.000 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.131 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.000 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.653 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.972 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.862 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/5/2023

Cụ thể, Bộ Công Thương đã có Công văn 2588/BCT-TTTN ngày 04/5/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 04/5/2023 sẽ giảm hơn 1.000 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.437 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.320 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.254 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 18.528 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.509 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 17h ngày 21/4/2023

Theo đó, Bộ Công Thương đã có Công văn 2390/BCT-TTTN ngày 21/4/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, từ 17h ngày 21/4/2023, giá xăng giảm nhẹ như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.688 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 951 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.639 đồng/lít ;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.397 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.480 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.843 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/4/2023

Bộ Công Thương ban hành Công văn 2075/BCT-TTTN ngày 11/4/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu hôm nay tăng từ 15h ngày 11/4/2023.

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.173 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.072 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.245 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.149 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.739 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.194 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 03/4/2023

Bộ Công thương ban hành Công văn 1886/BCT-TTTN ngày 03/4/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tăng nhẹ, dầu đồng tiếp tục giảm từ 15h ngày 03/4/2023.

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.082 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.043 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.125 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.430 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.037 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.429 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/3/2023

Bộ Công thương ban hành Công văn 1576/BCT-TTTN ngày 21/3/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 21/3/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.022 đồng/lít (giảm 784 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.038 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.302 đồng/lít (giảm 1.200 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.462 đồng/lít (giảm 1.253 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.479 đồng/kg (giảm 800 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 13/3/2023

Bộ Công thương ban hành Công văn 1325/BCT-TTTN ngày 13/3/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h ngày 13/3/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.806 đồng/lít (tăng 385 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.818 đồng/lít (tăng 493 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.502 đồng/lít (tăng 247 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.715 đồng/lít (tăng 241 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.279 đồng/kg (tăng 724 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/3/2023

Ngày 01/3/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 1051/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tiếp tục giảm từ 15h ngày 01/3/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.421 đồng/lít (giảm 121 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.325 đồng/lít (giảm 118 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.255 đồng/lít (giảm 551 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.474 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.555 đồng/kg (tăng 304 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/02/2023

Ngày 21/02/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 831/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng giảm nhẹ từ 15h ngày 21/02/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.542 đồng/lít (giảm 327 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.443 đồng/lít (giảm 324 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.806 đồng/lít (giảm 756 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.846 đồng/lít (giảm 748 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.251 đồng/kg (tăng 615 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h30 ngày 13/02/2023

Ngày 13/02/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 639/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu giảm từ 15h30 ngày 13/02/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.562 đồng/lít (giảm 962 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (giảm 982 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.636 đồng/kg (giảm 298 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 19h ngày 30/01/2023

Ngày 30/01/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 413/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 19h ngày 30/01/2023, giá xăng tăng gần 2.000 đồng/lít. Cụ thể:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.329 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.147 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.524 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.576 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.934 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/01/2023

Bộ Công thương ban hành văn bản về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 15h ngày 11/01/2023, giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm. Cụ thể:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 21.473 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.527 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.634 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.809 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.366 đồng/kg.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 61,909

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn