Chính sách mới >> Tài chính 20/03/2019 15:39 PM

Từ 01/7/2019, tăng mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

20/03/2019 15:39 PM

Theo quy định của pháp luật hiện hành, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Chế độ thai sản với lao động nam

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Ngoài chế độ nêu trên, lao động nam còn được nhận trợ cấp một lần khi sinh con nếu người vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng lao động nam đủ điều kiện. Cụ thể như sau:

- Lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

- Mức hưởng trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở (hiện hành là 2.780.000 đồng, đến ngày 01/7/2019 sẽ là 2.980.000 đồng).

Nội dung nêu trên được căn cứ từ Luật bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị định 72/2018/NĐ-CP, Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,640

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn