Chính sách mới >> Tài chính 28/02/2019 08:59 AM

Toàn văn File Excel tính tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm 2019

28/02/2019 08:59 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý thành viên toàn văn File Excel tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm năm 2019.

Toàn văn File Excel tính tiền lương làm thêm giờ, ban đêm 2019

Tiền lương làm thêm giờ 2019

Theo đó, File Excel này sẽ giúp người dùng thuận tiện trong việc tính các khoản tiền sau đây:

- Tiền làm thêm giờ vào ngày bình thường;

- Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần;

- Tiền làm thêm giờ vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương;

- Tiền làm vào ban đêm của ngày bình thường;

- Tiền làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường;

- Tiền làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần;

- Tiền làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Lưu ý: File Excel này được lập dựa trên Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,704

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn