Đối tượng và mức hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024 theo đề xuất mới

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/06/2024 17:30 PM

Dưới đây là nội dung đối tượng và mức hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024 theo dự thảo Nghị định mới.

Đối tượng và mức hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024 theo đề xuất

Đối tượng và mức hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024 (Hình từ internet)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

Đối tượng và mức hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024 theo đề xuất

* Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Căn cứ tại Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định về các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

(1) Người có công với cách mạng bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Liệt sỹ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

(2) Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ.

* Mức hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024 theo đề xuất mới

Theo Điều 1 dự thảo Nghị định đã đề xuất như sau:

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng

Như vậy, so với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay là 2.055.000 đồng (tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 55/2023/NĐ-CP) thì đề xuất dự thảo Nghị định đã tăng thêm 734.000 đồng.

Ngoài ra dự thảo Nghị định cũng sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Nghị định Nghị định 75/2021/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 55/2023/NĐ-CP như sau:

- Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo dự thảo Nghị định.

- Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo dự thảo Nghị định.

- Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo dự thảo Nghị định”.

Đề xuất sửa đổi mức chi phục hồi sức khỏe tập trung với người có công với cách mạng

Cũng theo dự thảo Nghị định, đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 6 của Nghị định 75/2021/NĐ-CP như sau:

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. Nội dung chi bao gồm:

- Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng;

- Thuốc thiết yếu:

- Quà tặng cho đối tượng;

- Tham quan;

- Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khoẻ, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng”.

Hiện hành, tại Điều 6 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về điều dưỡng phục hồi sức khỏe với người có công với cách mạng như sau:

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/ 01 người/01 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. Nội dung chi bao gồm:

+ Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng;

+ Thuốc thiết yếu;

+ Quà tặng cho đối tượng;

+ Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,149

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn