Đề xuất mới về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim, sân khấu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/06/2024 15:00 PM

Dưới đây là nội dung đề xuất mới về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim, sân khấu.

Đề xuất mới về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim, sân khấu

Đề xuất mới về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim, sân khấu (Hình từ internet)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư (dự kiến thay thế Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL) về quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

Đề xuất mới về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim, sân khấu

Theo dự thảo Thông tư, đã đề cập một quy định về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim, sân khấu như sau:

* Đối tượng áp dụng

- Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, phân loại phim.

- Diễn viên tham gia trong tác phẩm điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật.

- Tổ chức, cá nhân khác liên quan trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

Hiện hành, tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL quy định đối tượng áp dụng hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim, sân khấu như sau:

- Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất phim, nhập khẩu phim, phát hành phim, phổ biến phim.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động sân khấu, điện ảnh.

* Nguyên tắc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

Theo Điều 3 dự thảo Thông tư quy định:

- Không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.

- Việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm phê phán, lên án các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 13 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu nhằm mục đích nghệ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 dự thảo Thông tư.

Hiện hành, tại Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL về nguyên tắc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh:

- Không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các trường hợp sau đây:

+ Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 13 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này;

+ Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá;

+ Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL.

 * Sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong sân khấu nhằm mục đích nghệ thuật

Tại Điều 4 dự thảo Thông tư:

- Sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong sân khấu bao gồm:

+ Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật;

+ Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định;

+ Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá.

- Khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

 Hiện nay, theo Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL về diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm sân khấu:

- Diễn viên được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm sân khấu trong các trường hợp sau đây:

+ Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật;

+ Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định;

+ Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá;

+ Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.

- Khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

* Sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh nhằm mục đích nghệ thuật

Theo Điều 5 dự thảo Thông tư:

- Sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh nhằm mục đích nghệ thuật bao gồm:

+ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư;

+ Các trường hợp khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định, phân loại phim.

- Trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, phân loại phim thì việc phổ biến phim phải bảo đảm một trong các yêu cầu sau đây:

+ Phim phải được phân loại theo tiêu chí và thực hiện mức phân loại phim, cảnh báo theo quy định tại Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

+ Có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

Hiện hành, tại Điều 5 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL về diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm điện ảnh như sau:

- Diễn viên được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm điện ảnh trong các trường hợp sau đây:

+ Các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL;

+ Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định,

- Trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải bảo đảm một trong các yêu cầu sau đây:

+ Được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi phù hợp. Việc phân loại phim dựa vào các tiêu chí tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL;

+ Có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 287

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn