Căn cước điện tử được sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
24/06/2024 09:12 AM

Căn cước điện tử được sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử là nội dung tại Thông tư 17/2024/TT-BCA.

Căn cước điện tử được sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử

Căn cước điện tử được sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử (Hình từ Internet)

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 hướng dẫn Luật Căn cước 2023.

Căn cước điện tử được sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử

Theo Điều 3 Thông tư 17/2024/TT-BCA thì hình thức thể hiện căn cước điện tử như sau:

- Căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng hình ảnh thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực và thông tin khác được lưu trữ, tích hợp vào căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng ký tự. Căn cước điện tử được cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an tạo lập ký hiệu riêng để xác thực bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Căn cước điện tử được truy cập, sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia; được cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin có liên quan đến việc cấp, quản lý, tích hợp thông tin trên thẻ căn cước.

Xem thêm Thông tư 17/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Giá trị sử dụng của căn cước điện tử

Giá trị sử dụng của căn cước điện tử theo Điều 33 Luật Căn cước 2023 như sau:

- Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

- Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.

Quy định về khóa, mở khóa căn cước điện tử

Quy định về khóa, mở khóa căn cước điện tử theo Điều 34 Luật Căn cước 2023 như sau:

- Căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau đây:

+ Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa;

+ Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

+ Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước;

+ Khi người được cấp căn cước điện tử chết;

+ Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

- Căn cước điện tử được mở khóa trong các trường hợp sau đây:

+ Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Luật Căn cước 2023 yêu cầu mở khóa;

+ Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Căn cước 2023 đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

+ Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Căn cước 2023 được trả lại thẻ căn cước;

+ Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34 Luật Căn cước 2023 yêu cầu mở khóa.

- Khi khóa căn cước điện tử đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 34 Luật Căn cước 2023, cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử.

- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử.

Xem thêm tại Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Căn cước 2023.

Quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2024.

Luật Căn cước công dân 2014 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 389

Bài viết về

Thẻ căn cước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn