Hướng dẫn xác định thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức thanh tra, kiểm tra thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
20/06/2024 17:00 PM

Hướng dẫn xác định thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức thanh tra, kiểm tra thuế là nội dung được đề cập tại Công văn 2545/TCT-TCCB ngày 14/6/2024.

Hướng dẫn xác định thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức thanh tra, kiểm tra thuế

Hướng dẫn xác định thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức thanh tra, kiểm tra thuế (Hình từ Internet)

Ngày 14/6/2024, Tổng cục Thuế đã có Công văn 2545/TCT-TCCB ngày 14/6/2024 về công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác.

Hướng dẫn xác định thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức thanh tra, kiểm tra thuế

Cụ thể việc xác định thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác tác công chức thanh tra, kiểm tra thuế được Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo Danh mục kèm theo Quyết định 2028/QĐ-BTC năm 2021 thì thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thanh tra, kiểm tra thuế là “từ đủ 03 năm đến 05 năm”. Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 thì việc chuyển đổi vị trí công tác có thể thực hiện qua các hình thức:

- Chuyển đổi lĩnh vực, địa bàn quản lý trong nội bộ Phòng/Đội Thanh tra - Kiểm tra thuế; hoặc chuyển đổi sang Phòng/Đội Thanh tra - Kiểm tra thuế khác;

- Hoặc chuyển đổi sang các Phòng, Chi cục khác. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công chức đến hạn chuyển đổi, Cục Thuế xây dựng kế hoạch, phương án cho từng công chức theo 01 trong 03 hình thức trên cho phù hợp.

Đối với các Cục/Chi cục có 01 Phòng/Đội Thanh tra - Kiểm tra thuế, thì phải thực hiện thay đổi đối tượng/địa bàn thanh tra, kiểm tra thuế;

- Hoặc thay đổi lĩnh vực phụ trách như từ nhóm thanh tra, kiểm tra trực tiếp sang nhóm tổng hợp và ngược lại; hoặc sang các Phòng/Đội, đơn vị khác.

Do đó, việc có ý kiến cho rằng công chức thanh tra, kiểm tra thuế cứ đủ 3-5 năm phải chuyển đổi vị trí công tác sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực có kinh nghiệm là hiểu chưa đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa quy định cụ thể thời hạn mà công chức thanh tra, kiểm tra phải điều động sang lĩnh vực công tác khác.

Tuy nhiên, từ đặc thù ngành thuế, ở các Cục Thuế thường tổ chức nhiều Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế; ở các Chi cục Thuế thường tổ chức nhiều Đội Kiểm tra thuế, vì vậy, có nhiều công chức đã có thời gian công tác quá lâu tại bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế. Do đó, tại Đề án kèm theo Quyết định 1446/QĐ-TCT năm 2022, Tổng cục Thuế đã quy định thời hạn điều động đối với công chức lĩnh vực thanh tra, kiểm tra thuế ở các Cục Thuế sang lĩnh vực khác là 08 năm;

Ngoài ra, tại Đề án kèm theo Quyết định 102/QĐ-TCT năm 2024, Tổng cục Thuế cũng đã quy định công chức ở Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế nói riêng và ở các Vụ/đơn vị tại cơ quan Tổng cục Thuế nói chung khi công tác liên tục tại đơn vị từ 10 năm trở lên cũng thuộc diện xem xét điều động sang lĩnh vực khác.

Xem thêm tại Công văn 2545/TCT-TCCB ngày 14/6/2024.

Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

- Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật.

Thẩm quyền điều động công chức sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Được biết, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 437

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn