Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/06/2024 14:31 PM

Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất là nội dung tại Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2024.

Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất (Hình từ Internet)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực đấu thầu trong đó có thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2024 thì thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm:

(1) Trình tự thực hiện

- Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu thực hiện hồ sơ đăng ký thi, cấp chứng chỉ trên Hệ thống quản lý cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có địa chỉ tại https://chungchidauthau.mpi.gov.vn thời gian dự kiến tổ chức thi, chi phí dự thi được thông báo trên Hệ thống trước ngày thi dự kiến tối thiểu 30 ngày.

- Cá nhân được đưa vào danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi khi đã đăng ký thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định của Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

- Cá nhân có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tham dự kỳ thi do các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý đấu thầu hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức (sau đây gọi là đơn vị tổ chức thi).

- Chức năng thi trực tuyến trên Hệ thống tự động chấm điểm bài thi của thí sinh theo đề thi và đáp án tương ứng.

- Cục Quản lý đấu thầu hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu) công khai quyết định công nhận kết quả thi trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả thi, đơn vị tổ chức thi trình cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ban hành quyết định cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của đơn vị tổ chức thi, cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ban hành quyết định cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu công khai quyết định cấp chứng chỉ trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.

- Cá nhân được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấp chứng chỉ.

(2) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống.

(3) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký thi theo Mẫu số 03 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Mẫu số 03

- 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự.

(4) Số bộ hồ sơ: 01 bô.

(5) Thời hạn giải quyết:

Cá nhân được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời hạn tối đa 23 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả thi.

(6) Cơ quan thực hiện:

- Thủ tục hành chính cấp Trung ương: Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(7) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

(8) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

(9) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu tối đa 800.000 đồng/thí sinh/kỳ thi (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng 2008).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu đơn đăng ký theo Mẫu số 03 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Mẫu số 03

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đạt kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Xem thêm Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 14/06/2024.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 642

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn