Sở GD&ĐT TPHCM thông báo tuyển dụng 337 viên chức đợt 1 năm học 2024-2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/06/2024 08:21 AM

Sau đây là nội dung thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2024-2025 của Sở GD&ĐT TPHCM.

Sở GD&ĐT TPHCM thông báo tuyển dụng 337 viên chức đợt 1 năm học 2024-2025

Sở GD&ĐT TPHCM thông báo tuyển dụng 337 viên chức đợt 1 năm học 2024-2025 (Hình từ Internet)

Sở GD&ĐT TPHCM ban hành Thông báo 3719/TB-SGDĐT ngày 18/6/2024 về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 1, năm học 2024 - 2025.

Sở GD&ĐT TPHCM thông báo tuyển dụng 337 viên chức đợt 1 năm học 2024-2025

Sau khi tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Đợt 1, năm học 2024 – 2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chưa được phân cấp tổ chức tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng 30 vị trí với số lượng 337 viên chức, trong đó: 263 viên chức vị trí giáo viên các bộ môn và 74 viên chức vị trí nhân viên (số liệu nhu cầu cụ thể theo vị trí việc làm thể hiện tại Phụ lục I đính kèm Thông báo 3719/TB-SGDĐT ngày 18/6/2024); đồng thời, người dự tuyển đối với 30 vị trí việc làm này đều được đăng ký 02 nguyện vọng.

Chi tiết Phụ lục I về vị trí tuyển dụng

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm học 2024-2025 của Sở GD&ĐT TPHCM 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2024-2025 của Sở GD&ĐT TPHCM như sau:

* Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí vị trí việc làm dự tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

* Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

** Người dự tuyển vào vị trí việc làm Giáo viên các môn (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III - Mã số V07.05.15): 

Phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

** Người dự tuyển các vị trí việc làm nhân viên:

Phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

- Đối với vị trí Văn thư:

Chức danh nghề nghiệp: Văn thư viên - Mã số 02.007:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

Chức danh nghề nghiệp: Văn thư trung cấp - Mã số 02.008:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

** Đối với vị trí Thư viện:

Chức danh nghề nghiệp: Thư viện viên hạng III - Mã số V.10.02.06:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Chức danh nghề nghiệp: Thư viện viên hạng IV - Mã số V.10.02.07:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

** Đối với vị trí Thiết bị, thí nghiệm (Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm - Mã số V.07.07.20):

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học.

** Đối với vị trí Công nghệ thông tin:

Chức danh nghề nghiệp: Công nghệ thông tin hạng III - Mã số V.11.06.14:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.

Chức danh nghề nghiệp: Công nghệ thông tin hạng IV - Mã số V.11.06.15:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.

** Đối với vị trí Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật - Mã số V.07.06.16):

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành, nghề thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào tạo giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội);

** Đối với vị trí Kế toán:

Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên, mã số 06.031

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

** Đối với vị trí Thủ quỹ (Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên - Mã số 01.005):

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm thủ quỹ.

** Đối với vị trí Y tế (Chức danh nghề nghiệp: Y sĩ hạng IV - Mã số V.08.03.07):

Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp.

** Đối với vị trí Giáo vụ (Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên giáo vụ - Mã số V.07.07.21):

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ).

* Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người tuyển dụng viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

Xem thêm tại Thông báo 3719/TB-SGDĐT ban hành ngày 18/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,457

Bài viết về

Thi tuyển công chức viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn