Bộ Y tế hướng dẫn tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/06/2024 09:46 AM

Bộ Y tế hướng dẫn tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương là nội dung tại Công văn 3314/BYT-KH-TC ngày 17/6/2024.

Bộ Y tế hướng dẫn tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương

Bộ Y tế hướng dẫn tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 17/6/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn 3314/BYT-KH-TC về việc triển khai công tác mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.

Bộ Y tế hướng dẫn tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương

Để bảo đảm đủ thuốc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân thì tại Công văn 3314/BYT-KH-TC ngày 17/6/2024, Bộ Y tế hướng dẫn tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương như sau:

Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 04/2024/TT-BYTThông tư 07/2024/TT-BYT, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được tự tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu đối với các thuốc nằm ngoài danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia, danh mục thuốc áp dụng đàm phán giá. Tuy nhiên, trường hợp các cơ sở y tế này có nhu cầu mua sắm thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương thì có thể thỏa thuận với Đơn vị mua sắm tập trung để tổng hợp nhu cầu mua sắm của cơ sở y tế vào gói thầu mua sắm thuốc tập trung của địa phương. Việc Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận tổng hợp nhu cầu mua thuốc của cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế vào gói thầu mua sắm tập trung thuốc của địa phương là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu mà không cần phải có sự chấp thuận của Bộ Y tế.

Ngoài ra, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có thể sử dụng kết quả đấu thầu rộng rãi của Đơn vị mua sắm tập trung để áp dụng mua sắm trực tiếp theo quy định tại Điều 25 Luật Đấu thầu 2023 và Điều 80 Nghị định 24/2024/NĐ-CP đối với thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương.

Bộ Y tế hướng dẫn đấu thầu mua sắm thuốc

Quy định của pháp luật về đấu thầu đối với thuốc, thiết bị y tế đã được ban hành kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP và các Thông tư liên quan để chủ động, kịp thời thực hiện công tác mua sắm thuốc. Tại Công văn 3314/BYT-KH-TC ngày 17/6/2024, Bộ Y tế hướng dẫn đấu thầu mua sắm thuốc như sau:

Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2024/TT-BYT, Thông tư 05/2024/TT-BYTThông tư 07/2024/TT- BYT.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc thực hiện Thông tư 04/2024/TT-BYT, Thông tư 05/2024/TT-BYTThông tư 07/2024/TT-BYT, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Y tế để được hướng dẫn.

Xem thêm Công văn 3314/BYT-KH-TC ban hành ngày 17/6/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 588

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn