Hướng dẫn việc mua thuốc để bán lẻ tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
19/06/2024 08:45 AM

Hướng dẫn việc mua thuốc để bán lẻ tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập là nội dung tại Công văn 3314/BYT-KH-TC ngày 17/6/2024.

Hướng dẫn việc mua thuốc để bán lẻ tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập

Hướng dẫn việc mua thuốc để bán lẻ tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập (Hình từ Internet)

Bộ Y tế ban hành Công văn 3314/BYT-KH-TC ngày 17/6/2024 triển khai công tác mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.

Hướng dẫn việc mua thuốc để bán lẻ tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 07/2024/TT-BYT. Theo đó:

- Đối với thuốc trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, cơ sở y tế công lập có thể thực hiện mua sắm theo một hoặc các cách sau:

+ Tính gộp số lượng thuốc cần mua để bán lẻ vào số lượng thuốc cần mua sắm, đấu thầu của cơ sở y tế và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định;

+ Tách riêng số lượng thuốc cần mua để bán lẻ thành một hoặc một số gói thầu và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Khi áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu 2023, cơ sở y tế phải bảo đảm đáp ứng quy định về điều kiện áp dụng và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP (ví dụ: trường hợp áp dụng chỉ định thầu thì phải tuân thủ quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023; các Điều 76, 77, 78 và khoản 1 Điều 94 Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Trường hợp áp dụng mua sắm trực tiếp thì phải tuân thủ quy định tại Điều 25 Luật Đấu thầu 2023 và Điều 80 Nghị định 24/2024/NĐ-CP...). 

Trong trường hợp này, cơ sở y tế cần lưu ý, giá trúng thầu đối với thuốc mua để bán lẻ không được cao hơn giá trúng thầu của thuốc có cùng hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, cùng tên thương mại vợi thuốc đã trúng thầu và cung ứng tại cơ sở y tế đó (bao gồm thuốc mua sắm tập trung và đàm phán giá).

- Đối với thuốc không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Công văn 3314/BYT-KH-TC ngày 17/6/2024, cơ sở y tế công lập tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình mà không yêu cầu bắt buộc phải thực hiện theo Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CPThông tư 07/2024/TT-BYT.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn đối với việc tổng hợp nhu cầu và mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương như sau:

Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 04/2024/TT-BYTThông tư 07/2024/TT-BYT, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được tự tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu đối với các thuốc nằm ngoài danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia, danh mục thuốc áp dụng đàm phán giá. 

Tuy nhiên, trường hợp các cơ sở y tế này có nhu cầu mua sắm thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương thì có thể thỏa thuận với Đơn vị mua sắm tập trung để tổng hợp nhu cầu mua sắm của cơ sở y tế vào gói thầu mua sắm thuốc tập trung của địa phương. 

Việc Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận tổng hợp nhu cầu mua thuốc của cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế vào gói thầu mua sắm tập trung thuốc của địa phương là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu mà không cần phải có sự chấp thuận của Bộ Y tế.

Ngoài ra, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có thể sử dụng kết quả đấu thầu rộng rãi của Đơn vị mua sắm tập trung để áp dụng mua sắm trực tiếp theo quy định tại Điều 25 Luật Đấu thầu 2023 và Điều 80 Nghị định 24/2024/NĐ-CP đối với thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương.

Xem thêm tại Công văn 3314/BYT-KH-TC ban hành ngày 17/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 695

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn