Năm 2024, nghiên cứu ứng dụng AI vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
18/06/2024 09:30 AM

Nghiên cứu ứng dụng AI vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế là nội dung tại Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024.

Năm 2024, nghiên cứu ứng dụng AI vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Năm 2024, nghiên cứu ứng dụng AI vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế (Hình từ Internet)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 804/QĐ-TCT ngày 11/6/2024 về Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024.

Năm 2024, nghiên cứu ứng dụng AI vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Theo đó, trong nhiệm vụ phát triển các ứng dụng, dịch vụ số nhằm triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể phục vụ chuyển đổi số tại Danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 804/QĐ-TCT ngày 11/6/2024 đã xác định các nội dung:

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

III

Triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể phục vụ chuyển đổi số

2

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ số

2.1

Hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình (trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)

VP

Các Vụ/đơn vị

Báo cáo kết quả triển khai theo tiến độ (số lượng DVCTT toàn trình, số lượng TTHC đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia...)

Cả năm 2024

QĐ 1484/QĐ-BTC; QĐ 837/QĐ-BTC

2.2

Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro

CNTT

Các Vụ/đơn vị

Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo nhiệm vụ và kế hoạch được Bộ Tài chính phê duyệt

Cả năm 2024

QĐ 1484/QĐ-BTC; QĐ 837/QĐ-BTC

2.3

Thay thế hệ thống quản lý Thuế tích hợp tập trung đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trên nền tảng kiến trúc hiện đại và ứng dụng công nghệ mới

CNTT

Các Vụ/đơn vị

Lập dự án, trình Bộ thẩm định phê duyệt dự án

Cả năm 2024

QĐ 1484/QĐ-BTC; QĐ 837/QĐ-BTC

2.4

Triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chống thất thu thuế, thất thu ngân sách

DNNCN

Các Vụ/đơn vị

- 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc. (Tháng 11/2024)

- 80% trung tâm thương mại trên toàn quốc. (Tháng 11/2024)

- 50% cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, bán lẻ hàng hóa tại các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng. (Tháng 11/2024)

- Báo cáo kết quả số lượng hóa đơn khởi tại từ máy tính tiền, kết quả vận hành và hỗ trợ người sử dụng...) hàng tháng hoặc khi có phát sinh theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ TTTT...

Cả năm 2024

QĐ 58/QĐ-UBQGCĐS (Thông báo 04/TB-VPCP; QĐ 37/QĐ-BTC); Đề án 06

2.5

Triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế

TTHT

Các Vụ/đơn vị

- Trình phê duyệt chủ trương, phạm vi, cách thức triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ TTHC thuế cho NNT;

- Xây dựng công cụ hỗ trợ NNT;

- Triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ TTHC thuế cho NNT trong thực tiễn

Cả năm 2024

QĐ 1484/QĐ-BTC; QĐ 837/QĐ-BTC

2.6

Ứng dụng công nghệ trợ lý ảo (chatbot) hỗ trợ cán bộ thuế sử dụng ứng dụng, hệ thống

CNTT

Các Vụ/đơn vị

- Nghiên cứu giải pháp;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu

Cả năm 2024

QĐ 1484/QĐ-BTC; QĐ 837/QĐ-BTC

2.7

Nghiên cứu ứng dụng AI vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo dự báo được số xử lý sau thanh tra, kiểm tra

TTKT

CNTT, Các Vụ/đơn vị; Cục Thuế các tỉnh

- Báo cáo đề xuất;

- Kế hoạch chi tiết được xây dựng

01/2024-08/2024

Thông báo 118/TB-TCT

2.8

Nghiên cứu ứng dụng trợ lý ảo vào thực hiện quy trình Quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế

QLN

CNTT, Các Vụ/đơn vị

- Xây dựng ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thu;

- Đề xuất kỹ thuật để nâng cấp ứng dụng QLN, CCNT theo tiến độ sửa đổi, bổ sung quy trình QLN, CCNT

Cả năm 2024

Thông báo 118/TB-TCT

2.9

Nghiên cứu để triển khai việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích trên dữ liệu HĐĐT

QLRR

CNTT, Các Vụ/đơn vị

Báo cáo nghiên cứu, triển khai

Cả năm 2024

Thông báo 118/TB-TCT

2.10

Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC

TTHT

Các Vụ/đơn vị

Ban hành quy trình một cửa, một cửa liên thông theo phương thức điện tử

Cả năm 2024

Quyết định 82/QĐ-TCT

2.11

Xây dựng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế với các tính năng, dịch vụ mới phục vụ NNT và cộng đồng người dân

TTHT

CNTT, Các Vụ/đơn vị

- Báo cáo đề xuất yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng Cổng TTĐT Tổng cục Thuế;

- Xây dựng, kiểm thử, vận hành Cổng TTĐT;

- Xây dựng, ban hành các văn bản về quản lý vận hành Cổng TTĐT

Cả năm 2024

Thông báo 118/TB-TCT; Thông báo 460/TB-TCT

2.12

Xây dựng cổng đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh thương mại điện tử

DNNCN, CNTT

Các Vụ/đơn vị

- Báo cáo đề xuất yêu cầu nghiệp vụ (DNNCN);

- Triển khai xây dựng/nâng cấp cổng (CNTT)

Cả năm 2024

Thông báo 460/TB-TCT

Xem thêm tại Quyết định 804/QĐ-TCT ban hành ngày 11/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 857

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn