Quy định về thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp đăng ký hoạt động tôn giáo của Bộ Nội vụ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
14/06/2024 16:38 PM

Ngày 13/06/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2024/TT-BNV trong đó có quy định về thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp đăng ký hoạt động tôn giáo của Bộ Nội vụ.

Quy định về thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp đăng ký hoạt động tôn giáo của Bộ Nội vụ

Quy định về thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp đăng ký hoạt động tôn giáo của Bộ Nội vụ (Hình từ Internet)

1. Quy định về thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp đăng ký hoạt động tôn giáo của Bộ Nội vụ 

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2024/TT-BNV thì Ban Tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp đăng ký hoạt động tôn giáo và một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động tôn giáo đối với các nội dung sau đây:

- Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

- Đăng ký quy chế tổ chức và hoạt động sửa đổi hoặc quy chế tuyển sinh sửa đổi của cơ sở đào tạo tôn giáo.

- Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

- Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

- Đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

- Đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc.

2. Quy định về thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài của Bộ Nội vụ 

Theo Điều 5 Thông tư 03/2024/TT-BNV, Ban Tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài của Bộ Nội vụ đối với đề nghị về các nội dung sau đây:

- Cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

- Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam dự kiến làm chức sắc, chức việc cho tổ chức tôn giáo nước ngoài ở Việt Nam.

-. Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.

- Mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

-. Mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam.

3. Nguyên tắc phân cấp quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

Tại Điều 2 Thông tư 03/2024/TT-BNV thì nguyên tắc phân cấp quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ như sau:

- Việc phân cấp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ và bảo đảm sự quản lý thống nhất, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ trên phạm vi toàn quốc.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được phân cấp; xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, khả năng thực hiện nhiệm vụ và phát huy vai trò, tính chủ động của cơ quan, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân cấp; bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

- Tuân thủ các quy định Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, Nghị định 95/2023/NĐ-CP.

Xem thêm Thông tư 03/2024/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 30/7/2024.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 399

Bài viết về

Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn