Đề xuất chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp mới có hiệu lực tới 10 năm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2024 11:30 AM

Bộ Xây dựng công bố Dự thảo Nghị định Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng mới nhất (Dự thảo 2), có đề cập về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp mới có hiệu lực tới 10 năm.

Đề xuất chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp mới có hiệu lực tới 10 năm

Đề xuất chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp mới có hiệu lực tới 10 năm (Hình từ internet)

Đề xuất chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp mới có hiệu lực tới 10 năm

Theo khoản 5 Điều 62 dự thảo Nghị định, đề cập nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

Chứng chỉ hành nghề cấp mới có hiệu lực 10 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 10 năm.

Trường hợp cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin hoặc điều chỉnh, bổ sung thông tin cá nhân thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

Như vậy, theo quy định được đề xuất trên thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi cấp mới sau này sẽ có hiệu lực lên tới 10 năm. Đề xuất trên đã tăng thời hạn của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ 05 năm theo quy định hiện nay lên thành 10 năm.

Hiện hành, theo quy định tại khoản 5 Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định về thời hạn của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực 05 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

- Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định hiện hành

Theo Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 35/2023NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2023, đã quy định cụ thể về thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;

+ Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III;

+ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận quy định tại Điều 81 Nghị định này cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

- Thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề:

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp;

+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thực hiện việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề và cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với chứng chỉ do mình cấp trước đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 110 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

+ Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

- Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 795

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn