Các hoạt động của ngân hàng hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
06/06/2024 15:05 PM

Các hoạt động của ngân hàng hợp tác xã được quy định tại Luật Các tổ chức Tín dụng 2024.

Các hoạt động của ngân hàng hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Các hoạt động của ngân hàng hợp tác xã từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 18/01/2024, Quốc hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Các hoạt động của ngân hàng hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 125 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định ngân hàng hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau đây:

- Điều hòa vốn và thực hiện hoạt động ngân hàng đối với quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt động điều hòa vốn của ngân hàng hợp tác xã là hoạt động cho vay, nhận tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân;

- Một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác quy định tại Mục 2 Chương V Luật Các tổ chức tín dụng 2024;

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ, đào tạo nghiệp vụ cho quỹ tín dụng nhân dân;

- Kiểm tra, giám sát quỹ tín dụng nhân dân;

- Kiểm toán nội bộ đối với quỹ tín dụng nhân dân trong trường hợp cần thiết;

- Cử nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và chức danh quản lý, điều hành khác của quỹ tín dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng hợp tác xã quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết khoản 1 Điều 125 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và việc trích nộp, quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Các hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Theo Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về các hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm:

- Quỹ tín dụng nhân dân nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

- Quỹ tín dụng nhân dân cho vay bằng đồng Việt Nam.

- Quỹ tín dụng nhân dân cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

- Các hoạt động kinh doanh khác của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm:

+ Nhận vốn ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân;

+ Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó;

+ Vay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã; vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay, gửi tiền lẫn nhau;

+ Tham gia góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã;

+ Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Đại lý một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, bảo quản tài sản;

+ Đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

+ Tư vấn cho thành viên về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép.

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và địa bàn hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân dân trong Giấy phép.

Xem thêm Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024, trừ khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Luật Các tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi tại Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 433

Bài viết về

Hợp tác xã

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn