Ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có phụ nữ làm quản lý được hưởng chính sách của nhà nước từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
12/06/2024 17:45 PM

Để được hưởng chính sách của nhà nước các hợp tác xã phải đáp ứng tiêu chí theo quy định, trong đó có quy định ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có phụ nữ làm quản lý được hưởng chính sách của nhà nước.

Ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có phụ nữ làm quản lý được hưởng chính sách của nhà nước từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

1. Tiêu chí thụ hưởng chính sách của nhà nước về phát triển hợp tác xã từ 01/7/2024

Theo khoản 1 Điều 18 Luật Hợp tác xã 2023, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xem xét thụ hưởng chính sách khi đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023; cụ thể:

+ Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định Luật Hợp tác xã 2023; hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định Luật Hợp tác xã 2023 và pháp luật có liên quan;

+ Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

+ Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực, làm giả giấy tờ để trục lợi;

+ Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

Đồng thời, không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Phát triển thành viên hoặc tăng tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ hoặc phát triển quỹ chung không chia, tài sản chung không chia hoặc thực hiện giáo dục, đào tạo, tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động hoặc mới thành lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Có báo cáo kiểm toán trong trường hợp nội dung chính sách có yêu cầu.

2. Ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có phụ nữ làm quản lý được hưởng chính sách của nhà nước từ 01/7/2024

Trường hợp nhiều hợp tác xã cùng đáp ứng quy định tại mục 1 thì ưu tiên lựa chọn hợp tác xã theo các tiêu chí sau đây: 

- Số lượng thành viên nhiều hơn; 

- Số lượng thành viên là người khuyết tật nhiều hơn; 

- Số lượng thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn; 

- Số lượng thành viên, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều hơn; 

- Có phụ nữ làm quản lý, có nhiều thành viên là nữ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ hơn; 

- Hoạt động tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Tham gia liên kết hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững; 

- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động lợi ích cộng đồng dân cư.

Như vậy, theo quy định nêu trên, nếu nhiều hợp tác xã cùng đáp ứng tiêu chí thụ hưởng chính sách nhà nước theo quy định thì ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có phụ nữ làm quản lý.

(Khoản 3 Điều 18 Luật Hợp tác xã 2023)

3. Nguồn vốn thực hiện chính sách phát triển hợp tác xã 

Nguồn vốn thực hiện chính sách được quy định tại Điều 19 Luật Hợp tác xã 2023 bao gồm:

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo quy định của pháp luật.

- Nguồn huy động, tài trợ hợp pháp từ cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 332

Bài viết về

Hợp tác xã

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn