Các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đề xuất mới

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
03/06/2024 13:30 PM

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất quy định các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đề xuất mới

Các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đề xuất mới (Hình từ internet)

Các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đề xuất mới

Theo Điều 36 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể:

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

+Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;

+ Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.

Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 36 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hiện hành, các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

+ Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;

+ Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đề xuất quy định chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng đề xuất quy định về chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như sau:

- Người sử dụng lao động không đóng hoặc không đóng đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đăng ký sau thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 33 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); không đóng hoặc không đóng đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đã đăng ký sau thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

- Người tham gia bảo hiểm xã hội quy định tại các điểm m và n khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) không đóng hoặc không đóng đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đăng ký sau thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 32 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Người tham gia bảo hiểm xã hội quy định tại điểm g khoản 1 Điều 3 của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quá thời hạn theo quy định của Chính phủ mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đăng ký.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 533

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn