Đề xuất giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/05/2024 18:30 PM

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí, trong đó có giảm phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đề xuất giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Đề xuất giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Đề xuất giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Theo dự thảo Thông tư, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ giảm bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Hiện hành, tại Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC:

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như sau:

- Cấp  mới: 5.000.000 đồng/lần

- Cấp đổi, cấp lại: 2.500.000 đồng/lần

Theo dự thảo Thông tư trên thì dự kiến mức thu lệ phí sẽ được giảm như sau:

- Cấp  mới: 2.500.000 đồng/lần

- Cấp đổi, cấp lại: 1.250.000 đồng/lần

Như vậy, nếu dự thảo Thông tư được thông qua, thì từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 khi làm lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì người dân sẽ được giảm 50% lệ phí.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư nêu rõ, kể từ ngày 01/01/2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Ai phải nộp phí, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 259/2016/TT-BTC quy định những người phải nộp phí, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư 259/2016/TT-BTC.

- Doanh nghiệp, tổ chức được cấp, đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 259/2016/TT-BTC.

Các đối tượng được miễn nộp phí

Người dân tộc thiểu số cư trú dài hạn ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân trong nước đi làm việc tại nước ngoài.

(Điều 5 Thông tư 259/2016/TT-BTC)

Quy định về kê khai, nộp phí, lệ phí

- Đối với tổ chức thu phí là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

+ Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải nộp 70% số tiền phí đã thu của tháng trước vào Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

+ Tổ chức thu phí căn cứ vào tỷ giá bán ra của đồng đô la Mỹ (USD) do ngân hàng nơi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mở tài khoản công bố để quy đổi đồng tiền nước sở tại sang USD, nộp vào Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Đối với tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Quản lý lao động ngoài nước:

+ Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

+ Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếNghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

(Điều 6 Thông tư 259/2016/TT-BTC)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 411

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn